Can và Can’t là các động từ quan trọng và tiếp tục sử dụng trong bài bác tập tiếng Anh, chuyenly.edu.vn giới thiệu về biện pháp dùng Can và Can’t cơ phiên bản dành đến những ai mới bắt đầu tìm đọc về động từ khiếm khuyết này.

Bạn đang xem: Cách dùng động từ can

*

Cách cần sử dụng Can và Can’t

Can và Can’t là hai hễ từ khuyết thuyết (Modal Auxiliaries) trong giờ đồng hồ Anh:

Can: có thể, chỉ khả năng, năng lực

Can’t (Can not): ko thể, không tồn tại khả năng

➔ Can là dạng khẳng định. Can’t (Can not) là dạng phủ định.

*Vị trí Can và Can’t (Can not) vào câu:

Can với Can’t (Can not) thông thường có vị trí thua cuộc chủ ngữ cùng đứng trước hễ từ thường xuyên trong câu.

*Cách sử dụng Can và Can’t (Can not) trong câu:

S + Can + Vinf…

S + Can’t (Can not) + Vinf…


– vào câu, Can và Can’t (Can not) được sử dụng để miêu tả khả năng/ không có chức năng nào đó về vật hóa học hoặc niềm tin ở lúc này và làm việc tương lai.

Ex: – My mother can run very fast. (Mẹ tôi có thể chạy vô cùng nhanh).

-My can’t cook so delicious. (My cần yếu nấu quá ngon).

– Can you tell me the way khổng lồ the rồng market, please? (Bạn rất có thể chỉ đường cho đi tới chợ dragon được không?).

– vào câu, Can với Can’t (Can not) được dùng để miêu tả khả năng có thể/ không thể xẩy ra trong thực tế.

Ex: – Tung can go fishing tomorrow. (Tùng rất có thể đi câu cá vào trong ngày mai).

-It is quite noisy, so they can’t study well. (Ở đấy hơi ồn ào, chính vì như vậy họ chẳng thể học tốt được).

Xem thêm: Một Số Cách Ngăn Chặn Dùng Wifi Chùa Nhà Bạn, Cách Chặn Người Dùng Wifi Chùa

– Hung is so busy. He can’t go out with his family. (Hùng vượt bận rộn. Anh ấy ko thể ra bên ngoài cùng gia đình).

– vào câu, Can với Can’t (Can not) được sử dụng để biểu đạt sự có thể chấp nhận được hoặc không được cho phép làm điều gì đó.

Ex: – Can I open the door? (Bạn có thể mở góp tôi cửa được không?).

-Hien can use my pen. (Hiền có thể sử dụng chiếc cây bút của tôi).

– Pepsi can’t smoke on the car. (Pepsi cần thiết hút thuốc ở trên xe).

* Một số kết cấu khác Can với Can’t (Can not):

S + Can/ Can’t help + Ving…

Cấu trúc Can với Can’t dùng để nói về sự việc việc, hành động có thể hoặc không thể tạm dừng được.Ex: Lam talks so humorous that they can’t help laughing. (Lam nói quá hài hước khiến họ cần yếu dừng cười được).

S + Can’t (help) + but + Verb…

➔ kết cấu Can và Can’t cần sử dụng để diễn đạt sự cần phải làm một bài toán nào đó.

Ex: Ha can’t help but follow her father. (Hà sẽ phải theo dõi cha của cô ấy).

S + Can/ Can’t stand + Ving…

➔ kết cấu Can cùng Can’t cần sử dụng để miêu tả việc nào đó khiến hoàn toàn có thể hoặc quan yếu chịu đựng được.

Ex: I can’t stand waiting for my boyfriend. (Tôi tất yêu chịu đựng được bạn trai của mình).