GIỚI THIỆU

Bài viết này biểu lộ một mẫu toàn bộ trong một khung tất cả sẵn để thiết lập về. Hình trạng này phân tích và lý giải làm nắm nào để tạo thành một ứng dụng hình ảnh bằng phương pháp sử dụng điều khiển và tinh chỉnh DataList ASP.NET. Bạn cũng có thể nhận được gói mẫu mã từ các hình tượng tải về sau.

Bạn đang xem: Cách dùng datalist trong asp.net

Mức độ nặng nề khăn

*

Thông tin cài đặt xuống

Để cài xuống những thiết kế này, nhấp chuột một trong các liên kết sau:

Tổng quan về kỹ thuật

Bạn hoàn toàn có thể tìm thấy hình hình ảnh được sử dụng rộng rãi trong các mạng thôn hội, trang web cá thể và trang web E-kinh doanh. Ví dụ: bạn có thể sử dụng hình hình ảnh để hiển thị thư viện cá nhân hình ảnh trên một trang web cá nhân. Chiếu là 1 trong công cụ phổ biến để hiển thị hình hình ảnh trên trang web. Bản thiết kế này lý giải cách thực hiện DataList cùng ImageButton tinh chỉnh trong ASP.NET để sản xuất một hình ảnh có hình ảnh hướng. Chúng ta có thể nhấn vào hình thu nhỏ tuổi kiểm rà soát Datalist Hiển thị một phiên phiên bản lớn hơn của hình ảnh trên trang. Mã chủng loại này đọc băng thông hình hình ảnh từ thư mục vào một trong những mảng FileInfo . Sau đó, mảng FileInfo được thực hiện để khẳng định một đối tượng người sử dụng DataTable tuỳ chỉnh với điều khiển Datalist . Dạng hình này cũng thực hiện một hệ thống phân trang tuỳ chỉnh có thể chấp nhận được năm hình ảnh ngang được hiển thị trên một trang. Những nút liên kết tiếp sau đây được sử dụng để tiến hành một hệ thống phân trang tùy chỉnh:

Đầu tiên

Trước đó

Tiếp theo

Cuối cùng

Lưu ý chúng tôi khuyên chúng ta sử dụng phương pháp này để cài đặt hình ảnh không có không ít hơn năm lần.Bạn cũng có thể đặt trực thuộc tính SelectedIndex kiểm soát DataList nhằm giới hạn con số hình ảnh thu nhỏ dại có thể được chọn. Để cho biết thêm hình ảnh nào được chọn, chúng ta cũng có thể đặt kiểm soát và điều hành DataList SelectedStyle tài sản.

Tổng quan lại về mẫu

Mẫu mã này có ba phần sau:

Điều khiển hình ảnh để hiển thị ảnh lớn khi chúng được chọn bởi fan dùng.

Điều khiển DataList mang đến danh sách những hình hình ảnh thu bé dại để điều hướng.

Xem thêm: Cách Dùng Specially Và Especially Và Specially Trong Tiếng Anh

4 link nút để thực hiện thanh menu.

Bạn hoàn toàn có thể tải xuống dạng hình và làm cho theo các bước sau để sản xuất một hình ảnh:

Tạo một áp dụng web ASP.NET C# có tên CSASPNETDataListImageGallery trong chuyenly.edu.vn Visual Studio 2008.

Kéo điều khiển và tinh chỉnh DataList vào một trang. Sau đó, áp dụng mã dưới đây để đặt thuộc tính RepeatColumns 5, cùng đặt nằm trong tính RepeatDirection ngang:

Sử dụng mã tiếp sau đây để đặt các mẫu kiểm soát điều hành DataList links với ngôi trường URL: " Width="100px" Height="100px" OnClick="IB_tn_Click" CommandArgument="" />

Sử dụng mã sau nhằm thêm bốn nút điều hướng trang:

Mở tệp mã Default.aspx.cs.

Sử dụng mã sau đây để nhập dữ liệu khối hệ thống và System.IO tên trang:using System.Data;using System.IO;

Nhập mã tiếp sau đây để tạo hai ở trong tính mới, Page_Index và Page_Count://property for current page indexpublic int Page_Index get return (int)ViewState<"_Page_Index">; mix ViewState<"_Page_Index"> = value; //property for total page countpublic int Page_Count get return (int)ViewState<"_Page_Count">; mix ViewState<"_Page_Count"> = value;

Nhập mã dưới đây để nhận được con số hình ảnh://return total number of imagesprotected int ImageCount() DirectoryInfo di = new DirectoryInfo(Server.MapPath("/Image/")); FileInfo<> fi = di.GetFiles(); return fi.GetLength(0);

Nhập mã tiếp sau đây để liên kết điều khiển và tinh chỉnh DataList ://return the data source for DataList protected DataTable BindGrid() //get all image paths DirectoryInfo di = new DirectoryInfo(Server.MapPath("/Image/")); FileInfo<> fi = di.GetFiles(); //save all paths khổng lồ the DataTable as the data source DataTable dt = new DataTable(); DataColumn dc = new DataColumn("Url", typeof(System.String)); dt.Columns.Add(dc); int lastindex = 0; if (Page_Count == 0

Nhập mã sau đây để cách xử lý sự khiếu nại nút trang://handle the navigation button sự kiện public void Page_OnClick(Object sender, CommandEventArgs e) if (e.CommandName == "first") Page_Index = 0; lbnFirstPage.Enabled = false; lbnPrevPage.Enabled = false; lbnNextPage.Enabled = true; lbnLastPage.Enabled = true; else if (e.CommandName == "prev") Page_Index -= 1; if (Page_Index == 0) lbnFirstPage.Enabled = false; lbnPrevPage.Enabled = false; lbnNextPage.Enabled = true; lbnLastPage.Enabled = true; else lbnFirstPage.Enabled = true; lbnPrevPage.Enabled = true; lbnNextPage.Enabled = true; lbnLastPage.Enabled = true; else if (e.CommandName == "next") Page_Index += 1; if (Page_Index == Page_Count - 1) lbnFirstPage.Enabled = true; lbnPrevPage.Enabled = true; lbnNextPage.Enabled = false; lbnLastPage.Enabled = false; else lbnFirstPage.Enabled = true; lbnPrevPage.Enabled = true; lbnNextPage.Enabled = true; lbnLastPage.Enabled = true; else if (e.CommandName == "last") Page_Index = Page_Count - 1; lbnFirstPage.Enabled = true; lbnPrevPage.Enabled = true; lbnNextPage.Enabled = false; lbnLastPage.Enabled = false; DataList1.SelectedIndex = 0; DataList1.DataSource = BindGrid(); DataList1.DataBind(); Image1.ImageUrl = ((Image)DataList1.Items<0>.FindControl("IB_tn")).ImageUrl;

Nhập mã tiếp sau đây để xử trí sự kiện click chuột ảnh://handle the thumbnail image selecting event protected void IB_tn_Click(object sender, EventArgs e) ImageButton ib = (ImageButton)sender; Image1.ImageUrl = ib.ImageUrl; DataList1.SelectedIndex = Convert.ToInt32(ib.CommandArgument);

Loại công nghệ

ASP.NET 2.0

ASP.NET 3.5

ASP.NET 4.0

Ngôn ngữ

Mẫu mã này có sẵn trong các ngôn ngữ sau:

Ngôn ngữ

Tên dự án

Visual C#

CSASPNETDataListImageGallery

Visual Basic.NET

VBASPNETDataListImageGallery

Tham khảo

Để biết thêm chi tiết về tinh chỉnh và điều khiển máy công ty DataList , gạnh thăm trang web sau ở trong nhà phát triển chuyenly.edu.vn (MSDN):

tin tức chung về kiểm soát máy công ty DataListĐể biết thêm cụ thể về làm ráng nào để quyết định khi áp dụng DataGrid, DataList và tái diễn điều khiển, hãy xịt thăm website sau của MSDN:

Làm ráng nào để ra quyết định khi sử dụng điều khiển và tinh chỉnh DataGrid, DataList với lặp lạiĐể biết thêm thông tin về phân trang dữ liệu kết quả với các điều khiển và tinh chỉnh ASP.NET 2.0 DataList cùng ObjectDataSource, lép thăm websit sau:

thông tin chung về phân trang dữ liệu kết quả với các tinh chỉnh và điều khiển ASP.NET 2.0 DataList với ObjectDataSource

Thông tin

Tất cả-trong-một mã Framework là gì?

Tất cả-trong-một mã form Hiển thị số đông các kỹ thuật cách tân và phát triển chuyenly.edu.vn bằng cách sử dụng chủng loại mã ngôn ngữ khác nhau. Ví dụ mỗi cẩn trọng lựa chọn, bao gồm và tài liệu cho một trường phù hợp mã phổ biến. Để biết thêm thông tin về tất cả-trong-một mã khung, ghẹ thăm website sau của chuyenly.edu.vn:

http://1code.codeplex.com

Làm nỗ lực nào để thêm tất cả trong một kích thước mã mẫu

Để biết thêm tất cả trong một độ lớn mã mẫu, hãy tra cứu kiếm "kbcodefx" cùng với các từ khóa tương quan trên chuyenly.edu.vn cung ứng trang Web. Hoặc, hãy ghé thăm website sau của chuyenly.edu.vn:

tất cả trong một cỡ mã mẫu

Miễn trừ trọng trách xuất bản nhanh

Tập đoàn chuyenly.edu.vn và/hoặc những nhà cung ứng tương ứng thực hiện đại diện không phù hợp, độ tin cẩn hoặc tính chính xác của thông tin và đồ vật hoạ liên quan ở đây. Tất cả các tin tức và đồ hoạ tương quan được hỗ trợ "as is" không có bảo hành nào. chuyenly.edu.vn và/hoặc các nhà cung ứng tương ứng hướng khước từ mọi bảo vệ và điều kiện đối với thông tin này với sơ vật hoạ, ngụ ý đảm bảo và đk bán, mang đến một mục tiêu cụ thể, ngôi trường nỗ lực, tiêu đề và không vi phạm. Chúng ta đặc biệt gật đầu rằng vào trường hòa hợp chuyenly.edu.vn và/hoặc những nhà cung cấp phải phụ trách cho ngẫu nhiên trực tiếp, con gián tiếp, trừng phạt, ngẫu nhiên, sệt biệt, vày hậu trái thiệt sợ hãi hoặc bất kỳ thiệt sợ nào bao gồm nhưng ko giới hạn, thiệt hại trong sử dụng, dữ liệu hoặc lợi nhuận gây ra từ hoặc trong ngẫu nhiên cách nào tương quan đến việc thực hiện hoặc quan trọng sử dụng thông tin và vật dụng hoạ tương quan có trong tư liệu này, coi theo đúng theo đồng, không đúng lầm, Nokia, trách nhiệm pháp luật nghiêm ngặt xuất xắc nói phương pháp khác, trong cả nếu chuyenly.edu.vn hoặc bất kỳ các nhà cung ứng thông báo về khả năng thiệt hại.