Trong tiếng Anh, kết cấu đảo ngữ lộ diện rất thường xuyên nhằm mục tiêu tăng thêm tính biểu cảm mang đến câu. Mặc dù nhiên, khá nhiều bạn vẫn quan ngại sử dụng đảo ngữ bởi cấu trúc này có vẻ như phức tạp. Thực tế, vấn đề vận dụng hoàn toàn không khó như các bạn nghĩ. Hãy dành vài phút củng vắt lại kiến thức và kỹ năng này và cải thiện sự linh hoạt trong khi nói với viết giờ đồng hồ Anh nhé!

Đảo ngữ là gì?

*

Đảo ngữ trong giờ Anh là việc đưa phó từ bỏ (trạng từ) và trợ hễ từ vào câu lên đầu, trước chủ ngữ để nhấn mạnh thêm tính chất, hành vi của nhà ngữ. Cấu tạo đảo ngữ thường lộ diện nhiều vào văn viết, nhất là các văn phiên bản mang tính long trọng như bài xích luận, bài xích báo, nhà cửa văn học.

Bạn đang xem: Câu đảo ngữ trong tiếng anh và cách sử dụng câu đảo ngữ


Kiểm tra phạt âm với bài bác tập sau:


sentences.text
Tiếp tục
Click lớn start recording!
Recording... Click khổng lồ stop!
*

= sentences.length" v-bind:key="sIndex">

Ví dụ:

She rarely goes khổng lồ the supermarket. (Cô ấy hi hữu khi đi rất thị).

 => Rarely does she go to the supermarket.


Các cấu trúc đảo ngữ trong giờ đồng hồ anh


Rarely/Never/Seldom/Hardly ever/Little + trợ rượu cồn từ + S + V

Ví dụ:

Mary rarely does her homework. (Mary hi hữu khi làm bài bác tập về nhà).

=> Rarely does Mary vì her homework.

Đảo ngữ với No với Not any:
No/Not any + N + trợ cồn từ + S + V

Ví dụ: No expensive things shall I give you from now on. (Tôi sẽ không bao giờ đưa cho chính mình thứ cao cấp nào nữa).

Đảo ngữ với cụm từ đậy định tất cả “No”:
Cụm từ che định bao gồm No + trợ động từ + S + V

Ví dụ: No longer vị you see that beautiful landscape again. (Bạn sẽ không hề nhìn thấy hầu như cảnh đẹp mắt đó nữa).

Một số nhiều từ có No gồm:

At no time: Chưa từng bao giờIn no way: Không tất cả cách nàoOn no condition: Tuyệt đối khôngOn no account = For no reasons: Không vì tại sao gìUnder/In no circumstances: Trong bất kỳ hoàn cảnh nào thì cũng không.

Xem thêm: Cách Dùng Substring Trong C# Căn Bản, Chuỗi Con (Substring)

No longer: Không còn nữaNowhere: Không nơi nào
Đảo ngữ với cấu tạo No sooner… than (Ngay sau khi/Không bao lâu sau … thì)
No sooner + trợ đụng từ + S + V + than + S + V

Ví dụ: No sooner did she leave than the tiệc nhỏ ended. (Không bao lâu sau khoản thời gian cô ấy tách đi thì bữa tiệc kết thúc).

Đảo ngữ cùng với Such với So… that: (Quá… mang lại nỗi mà)
Such + tính từ + N + that + S + V
So + tính từ/trạng từ bỏ + trợ cồn từ + N + that + S + V

Ví dụ: So scary is this movie that I can’t watch for over 3 minutes. (Bộ phim này đáng sợ tới mức tôi bắt buộc xem quá 3 phút).

Đảo ngữ với Not only… but also (không những… mà còn)
Not only + trợ động từ + S + V but S also V

Ví dụ: Not only is he kind but he also is open-handed. (Anh ấy không mọi tử tế mà hơn nữa rất hào phóng).

Đảo ngữ cùng với Until/till (Cho đến khi… thì mới…)
Not until/till + (S+V)/time + trợ động từ + S + V

Ví dụ: Not til he told me did I realize that I forgot my document at the coffee shop. (Mãi đến lúc anh ấy nói tôi bắt đầu biết sẽ để quên tài liệu ở tiệm cà phê).

Đảo ngữ trong tiếng Anh với onlyOnly after + N/V-ing/(S +V) + trợ đụng từ + S + V : chỉ với sau khiOnly by + N/V-ing + trợ rượu cồn từ + S + V: Chỉ bởi cáchOnly if + (S+V) + trợ đụng từ + S + V: Chỉ khi, nếuOnly in this/that way + trợ hễ từ + S + V: Chỉ bằng phương pháp này/đóOnly then + trợ hễ từ + S + V: Chỉ mang lại lúc đóOnly when + (S +V) + trợ đụng từ + S + V: Chỉ đến khi (= Not until)

Ví dụ: Only after finishing your homework can you watch TV. (Chỉ sau thời điểm làm dứt bài tập con mới được coi như tivi).

Câu đk loại 1: Mệnh đề IF = Should S + VCâu điều kiện loại 2: Mệnh đề IF = Were S + to-V/ Were + S…Câu đk loại 3: Mệnh đề IF = Had + S + Phân từ II

Ví dụ: If I leave, I will miss you so much. => Should I leave, I will miss you very much. (Nếu tránh đi tôi sẽ nhớ chúng ta rất nhiều).

Bài tập vận dụng

*

Viết lại câu với bề ngoài đảo ngữ:

Lily had never been lớn such a cozy restaurant.John in no way wants to lớn be associated with this job.They had no sooner eaten lunch than the fly lay onto the dining table.I rarely leave my house so early.People seldom appreciate this musician’s talent.They would understand what had happened that night only later.They had met such bad people nowhere before.He understood little about the situation.

Đáp án:

Never had Lily been lớn such a cozy restaurant.In no way does John want to lớn be associated with this job.No sooner had they eaten lunch than the fly lay onto the dining table.Rarely vị I leave my house so early.Seldom vày people appreciate this musician’s talent.Only later would they understand what had happened that night.Nowhere had they met such bad people before.Little did he understand about the situation.

Không quá khó để thực hiện câu hòn đảo ngữ đúng không nào nào? chỉ cần dành ra một ít thời gian luyện tập, các bạn sẽ nhanh chóng bổ sung thêm một cấu tạo ngữ pháp tốt ho để cải thiện kỹ năng viết với nói giờ Anh của mình. Sát bên đó, hãy nhớ là luyện giao giờ đồng hồ tiếng Anh từng ngày cùng ELSA Speak từng ngày nhé!