Both, Neither, Either đều được dùng khi muốn kể đến 2 trang bị gì đó, tuy nhiên, đa số chúng ta thường thực hiện sai vào văn nói cũng tương tự văn viết.

Bạn đang xem: Cách dùng both trong tiếng anh

Cùng nội dung bài viết dưới phía trên học bí quyết dùng đúng của both, both of, Neither/ neither of, either/ either of để áp dụng vào trong các tình huống tiếp xúc tiếng Anh thường xuyên ngày…

1. Ý nghĩa của Both, neither, either là gì

‘Both’ tức là cả hai, đặc điểm này và dòng kia. Chúng ta sử dụng “both” khi muốn kể đến hai thứ đã có được đề cập trước đó.‘Neither’ có nghĩa là không điều này cũng không dòng kia. Đây là thể che định của ‘both’ như đã nhắc tới ở bên trên và thường đi cùng với một động từ số không nhiều ở thể khẳng định‘Either’ tức là hoặc là cái này hoặc là mẫu kia. “Either” thường được sử dụng kết hợp với động từ ngơi nghỉ dạng số ít xác minh nhưng hầu hết là dùng trong thắc mắc và câu phủ định

2. Both/ neither/ either thường được sử dụng khi muốn nói tới 2 lắp thêm gì đó

Có thể thực hiện những từ bỏ này kèm theo với một danh trường đoản cú như ‘both books’, ‘neither book’, …

Ví dụ bạn đang xuất hiện ý định ra ngoài ăn và gồm 2 nhà hàng để lựa chọn. Chúng ta có thể nói:

Both restaurants are very good. (không dùng ‘the both restaurants’)Neither restaurant is expensive.We can go to either restaurant. I don’t mind. (either = one/ the other).

Bạn cũng rất có thể dùng Both/ Neither/ Either một mình, không có danh trường đoản cú đi kèm.

Ví dụ:

I couldn’t decide which of the two shirts khổng lồ buy. I liked both. (hoặc I liked both of them).‘Is your friend British or American?’. ‘Neither. She’s Australian.’‘Do you want tea or coffee?’ ‘Either. I don’t mind’.

Xem thêm: LàM Thế NàO để ChuyểN đổI MộT đĩA Cơ BảN Sang ổ đĩA độNg Trong Windows 7


*
*
Cách áp dụng cơ phiên bản của both, neither, either

3. Both of … / neither of … / either of …

Both of / neither of / either of + the/ these / my / Tom’s … + Noun

Có thể nói ‘both of the restaurants’, ‘both of those restaurants’, … nhưng lại không được sử dụng ‘both of restaurants’.

Ví dụ:

Both of these restaurants are very good.Neither of these restaurants we went to was (or were) expensive.I haven’t been khổng lồ either of those restaurants. (= I haven’t been khổng lồ one or the other).

Khi dùng, bạn cũng có thể bỏ ‘of’ sau ‘both’.