Both, Neither, Either những được áp dụng trong văn phạm giờ đồng hồ Anh và cả Anh văn tiếp xúc khi muốn kể đến 2 trang bị gì đó, mặc dù nhiên, nhiều người thường cần sử dụng sai với nhầm lẫn trong phương pháp sử dụng. Vậy phương pháp dùng quả như nào? Cùng cửa hàng chúng tôi tìm hiểu cách dùng đúng của ‘both’, ‘neither’, ‘either’ để vận dụng vào trong những tình huống tiếp xúc tiếng Anh thường xuyên ngày…

Định nghĩa “ both”, “neither”, “either”

“Both” : tức là cả hai, cả tính năng này và loại kia. Họ sử dụng “both” lúc muốn kể tới hai thứ đã có đề cập trước đó.

Bạn đang xem: Cách dùng both neither either

“Neither” : là không tính năng này cũng không cái kia. Đây là thể tủ định của “both”; Neither thường đi cùng với một hễ từ số ít ở thể khẳng định.

“Either” : có nghĩa là hoặc là cái này hoặc là mẫu kia; “Either” hay được sử dụng kết hợp với động từ nghỉ ngơi dạng số ít khẳng định nhưng đa số là dùng trong thắc mắc và câu lấp định

*

Dùng Both/ Neither/ Either khi muốn nói tới 2 trang bị gì đó.

Có thể thực hiện những từ này đi kèm với một danh trường đoản cú như ‘both books’, ‘neither book’, ...

Ví dụ bạn đang xuất hiện ý định ra phía bên ngoài ăn và bao gồm 2 nhà hàng để lựa chọn. Bạn cũng có thể nói:

- Both restaurants are very good. (không cần sử dụng ‘the both restaurants’)

Cả hai công ty hàng đều rất ngon.

- Neither restaurant is expensive.

Không nhà hàng nào đắt cả.

- We can go lớn either restaurant. I don’t mind. (either = one/ the other).

Chúng ta có thể tới nhà hàng nào cũng được. Tôi không tồn tại ý kiến gì.

*

Bạn cũng có thể dùng Both/ Neither/ Either một mình, không có danh tự đi kèm. Ví dụ:

- I couldn’t decide which of the two shirts to buy. I liked both. (hoặc I liked both of them).

- ‘Is your friend British or American?’. ‘Neither. She’s Australian.’

- ‘Do you want tea or coffee?’ ‘Either. I don’t mind’.

Both of … / neither of … / either of …

Both of / neither of / either of + the/ these / my / Tom’s … + Noun

Có thể nói ‘both of the restaurants’, ‘both of those restaurants’, … tuy nhiên không được sử dụng ‘both of restaurants’.

- Both of these restaurants are very good.

- Neither of these restaurants we went lớn was (or were) expensive.

- I haven’t been lớn either of those restaurants. (= I haven’t been lớn one or the other).

Khi dùng, chúng ta có thể bỏ ‘of’ sau ‘both’.

- Both my parents are from Egypt = Both of my parents

Bạn cũng rất có thể sử dụng both of / neither of / either of + us/ you/ them

- Can either of you speak Russian?

- I asked people the way khổng lồ the station, but neither of them could help me.

Xem thêm: Cách Dùng Khương Thảo Đan 120 Viên, Khương Thảo Đan

Bắt nên dùng ‘both of’ trước us/ you/ them, không sử dụng "both"

- Both of us were very tired. (không cần sử dụng Both us were …).

Sau ‘neither of …’ hoàn toàn có thể dùng một đụng từ số ít hoặc số nhiều.

- Neither of the children wants / want to go lớn bed.

Both ... Và ... / Neither ... Nor ... / Either ... Or ...

Both … và …

- Both Chris and Paul were late.

- I was both tired and hungry when I arrived home.

Neither … nor …

- Neither Chris nor Paul came to the party.

- There was an accident in the street where we live, but we neither saw nor heard anything.

Either … or …

- I’m not sure where Mary’s from. She’s either Spanish or Italian.

- Either you apologise, or I’ll never speak lớn you again.

*

So sánh either/ neither / both (2 thứ) cùng any/ none/ all (nhiều rộng 2).

- There are two good hotels here. You could stay at either of them.

There are many good hotels here. You could stay at any of them.

*

- We tried two hotels. Neither of them had any rooms. Both of them were full.

We tried a lot of hotels. None of them had any rooms. All of them were full.

Trên đây là các phương pháp dùng của ‘both/ both of, neither/ neither of, either/ either of’ rất là hữu ích trong khi giao tiếp tiếng Anh.