Trong giải đáp này, bạn sẽ tìm gọi cách sử dụng toán tử BETWEEN vào SQL server để hướng dẫn và chỉ định một phạm vi buộc phải kiểm tra.

Bạn đang xem: Cách dùng between trong sql

Tổng quan lại về toán tử BETWEEN trong SQL Server

Toán tử BETWEEN trong SQL Server là 1 trong toán tử logic có thể chấp nhận được bạn hướng đẫn một phạm vi để kiểm tra.

Sau đây minh họa cú pháp của toán tử BETWEEN:

column | expression BETWEEN start_expression & end_expressionTrong cú pháp này:

Đầu tiên, chỉ định và hướng dẫn cột hoặc biểu thức nhằm kiểm tra.Thứ hai, đặt những biểu thức start_expression với end_expression nghỉ ngơi giữa các từ khóa BETWEEN cùng AND. Các biểu thức start_expression, end_expression cùng expression để kiểm soát phải gồm cùng hình trạng dữ liệu.

Toán tử BETWEEN trả về TRUE trường hợp biểu thức để review lớn hơn hoặc bởi giá trị của start_expression và bé dại hơn hoặc bằng với cái giá trị của end_expression.

Bạn rất có thể sử dụng to hơn hoặc bằng (>=) và nhỏ tuổi hơn hoặc bởi (AND để thay thế toán tử BETWEEN như sau:

column | expression = start_expressionĐiều kiện thực hiện toán tử BETWEEN dễ nhìn đọc hơn nhiều so với điều kiện sử dụng toán tử so sánh >=, AND.

Để phủ nhận hiệu quả của toán tử BETWEEN, bạn sử dụng toán tử NOT BETWEEN như sau:

column | expression NOT BETWEEN start_expression & end_expresionToán tử NOT BETWEEN trả về TRUE nếu cực hiếm trong cột hoặc biểu thức bé dại hơn quý giá của start_expression và to hơn giá trị của end_expression. Nó tương tự với đk sau:

column | expression end_expressionLưu ý rằng nếu bất kỳ đầu vào cho toán tử BETWEEN hoặc NOT BETWEEN là NULL, thì công dụng là UNKNOWN.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Dùng Auto Click Wapvip, Hướng Dẫn Sử Dụng Auto Click 2

Ví dụ về toán tử BETWEEN vào SQL Server

Chúng ta đang xem một số trong những ví dụ về việc sử dụng toán tử BETWEEN nhằm hiểu biện pháp thức hoạt động của nó.

Sử dụng toán tử BETWEEN với số trong SQL Server

Chúng tôi sẽ thực hiện bảng products từ bỏ cơ sở dữ liệu mẫu để làm ví dụ minh họa mang đến ví dụ này.

*

Truy vấn tiếp sau đây tìm tìm các thành phầm có giá niêm yết nằm trong khoảng từ 149,99 mang lại 199,99:

SELECT product_id, product_name, list_priceFROM production.productsWHERE list_price BETWEEN 149.99 và 199.99ORDER BY list_price;Đây là kết quả:

*

Để dành được các thành phầm có giá niêm yết nằm ngoài khoảng 149,99 và 199,99, bạn áp dụng toán tử NOT BETWEEN như sau:

SELECT product_id, product_name, list_priceFROM production.productsWHERE list_price NOT BETWEEN 149.99 and 199.99ORDER BY list_price;Đây là kết quả:

*

Sử dụng toán tử BETWEEN với ngày trong SQL Server

Chúng tôi sẽ thực hiện bảng orders trường đoản cú cơ sở tài liệu mẫu để gia công ví dụ minh họa đến ví dụ này.

*

SELECT order_id, customer_id, order_date, order_statusFROM sales.ordersWHERE order_date BETWEEN "20170115" and "20170117"ORDER BY order_date;Đây là kết quả:

*

Lưu ý rằng để chỉ định hằng số ngày, bạn thực hiện định dạng " YYYYMMDD" vào đó:

YYYY là năm tất cả 4 chữ số, ví dụ: 2017.MM là tháng tất cả 2 chữ số, ví dụ: 01.DD là ngày bao gồm 2 chữ số, ví dụ: 15.

Trong khuyên bảo này, bạn đã học tập cách sử dụng toán tử BETWEEN vào SQL hệ thống để sinh sản thành một điều kiện kiểm tra một cột hoặc biểu thức nằm trong một phạm vi.


ví như chuyenly.edu.vn có lợi và khiến cho bạn tiết kiệm thời gian

Bạn có thể vui lòng tắt trình chặn quảng cáo ❤️ để hỗ trợ chúng tôi bảo trì hoạt cồn của trang web.