xin lỗi các bạn vì dạo bước này các ads tương đối bận, người học người tạo nên sự đã không đem lại cho các bạn các bài xích ngữ pháp cùng từ vựng được. Thật sự tụi mình hết sức xin lỗi!!!Để bù cho những bạn, hôm nay chúng ta cùng nhau nói tới thì (temps) nhé! Trước hết, là passé composé nhé. Với các bạn nào bao gồm tiếng anh thì có thể dịch là perfect tense với giá trị của chính nó gần với past simple vậy nhưng tinh vi hơn nhiều.Thứ nhất, về cấu trúc:

S + être/avoir + participe passé +…..

Bạn đang xem: Cách dùng avoir và être

trong đó:etre/avoir là auxiliaire (trợ động từ/ auxiliary verb) (1)participe passe là thừa khứ phân trường đoản cú (past participle)

Về (1):Trong hai auxiliaire này, etre tất cả sự số lượng giới hạn về rượu cồn từ nên chúng ta cùng đi tim xem những động tự đi với etre:– Động từ bỏ chỉ hoạt động:=> đối với các động từ này thì có một cách nhớ là:

MRS. VANDERTRAMP tương xứng với các verbes:Monter ; Rentrer ; Sortir ; Venir ; Aller ; Naitre : Descendre : Entrer ; Rester ; Tomber ; Revenir ; Arriver ; Mourir ; Partirvà 2 rượu cồn từ Rester với Retourner nhưng 2 chữ R hok biết gắn đâu ^^!!

Lưu ý so với 6 động từ có thể vừa đi cùng với etre vừa đi với avoir:

– Verbes reflexifs (Động từ làm phản thân):Thực sự dạng của những verbes này là :SE + INFINITIFvd: Se laver, se lever….Các verbes này rất quen thuộc với các bạn phải không? ngày tiếp theo mình đã có một trong những phần dành riêng cho những em này nghien. Thực sự nhìn dễ mà hok dễ dàng đâu….Hôm nay mình chỉ đề cập các verbes này dưới góc độ là các động từ bội nghịch ánh buổi giao lưu của chính phiên bản thân, không tồn tại sự can thiệp của người khác, tương tự với từ bỏ “self” (tự thân) mặt tiếng anh vậy.

– Động từ ngơi nghỉ thể bị động

Như vậy gồm 3 trường phù hợp đi với động từ etre, còn nếu như không thuộc những trường hòa hợp này thì đi cùng với avoir.

Lưu ý: G3 điện thoại tư vấn là tập trung những verbe bất quy tắc.

Một số các verbes bất nguyên tắc thường gặp và p.p của nó:+ avoir -> eu+ etre -> été+ savoir -> su+ devoir -> du (có ^ trên chữ u nhé)+ connaitre -> connu+ pouvoir -> pu+ prendre (và những verbes gồm chứa hậu tố prendre: apprendre, surprendre, comprendre….) -> pris+ vouloir -> voulu+ voir -> vu+ falloir -> fallu+ mettre -> mis+ venir (và các verbes có chứa hậu tố venir: revenir, devenir…)-> venu+ tenir (và các verbes bao gồm chứa hậu tố tenir: retenir, entretenir…)-> tenu

Tiếp theo, mang lại phần cân xứng (accord):Các đụng từ đi cùng với etre trong passe compose phải tương xứng giống với số với CHỦ NGỮ (SUJET). Ở trên đây mình viết to lớn chữ Sujet để chúng ta lưu ý cùng với trường hợp đi cùng với avoir.Nhớ nhé….phù thích hợp về giống với số cùng với CHỦ NGỮ của động từ nhé.

Hôm nay, nhồi nhiêu đây thôi nhé…hôm sau chúng ta cùng tiếp tục nhé!!!

<à la prochaine>

Cho chúng ta áp dụng luôn….Hãy trả lời thắc mắc sau nhé (tối thiều là 5 câu nghen). Phái có áp lực đè nén xíu mới tiến bộ mau đc hì hì….1 thắc mắc đơn giản thôi đa số để chúng ta luyện tập. Mọi người cùng thâm nhập nhé:

“QU’EST-CE QUE VOUS AVEZ FAIT HIER?”

. On l’utilise avec ces verbes (s’ils ne sont pas suivis d’un COD !) :

naître / mourir + décédermonter/descendre(r)entrer/(res)sortiraller, (re)venir, (re)(de)venir,arriver / (re)partir(re)passer, resterretourner(re)tomber

Voici un dessin pour se souvenir de cette liste :


*

. Attention au COD !!

S’il y a unCOD(complément d’objet direct) dans la phrase, on utilise toujours l’auxiliaire AVOIR :On dira donc :Je suis sorti avec mes amis ! MAIS J’ai sortila voituredu garage.Je suis passé. MAIS J’ai passéun examen.Je suis monté au 3e étage. MAIS J’ai montéla colline.

Xem thêm: Cách Dùng Hàm Table Trong Excel Dùng Để Làm Gì ? Hướng Dẫn Hàm Table Trong Excel

Je suis descendu rapidement. MAIS J’ai descendula montagne.

. On utilise aussi l’auxiliaire ÊTRE avec tous les verbes pronominaux !

Je me suis douché(e).Je me suis lavé les mains.Je me suis réveillé(e).Etc.

Remarque.On utilise aussi l’auxiliaire ÊTRE avec la voix passive : La maison est peinte par Paul.

Venir de : to come fromElle est venue du Japon – she came from JapanArriver à, en, au… : to arriveIls sont arrivés au restaurant – they arrived to the restaurantMonter sur: khổng lồ climb up onJe suis montée sur le mur – I climbed up on the wallEntrer dans: khổng lồ enter – watch out since this one doesn’t use a preposition in EnglishIl est entré dans la maison – he entered the houseRester dans, à…: khổng lồ stay inTu es resté dans ta chambre – you stayed in your roomSortir de: to exit – watch out since this one doesn’t use a preposition in English-On est sortis de l’hôtel – we exited the hotelDescendre de: lớn go down (downstairs) from, to lớn climb down…Nous sommes descendus de l’arbre – we climbed down from the treeTomber de, sur… – to fall from, on…Vous êtes tombées de cheval – you fell from your horsePartir à, en… – khổng lồ leave for…Il est parti en France – he left for FranceAller à, au, en, chez… – to go to, in…Tu es allée à Paris – you went to ParisPasser par – khổng lồ go through a placeNous sommes passés par Paris – we went through ParisRetourner à, au, en, Rentrer chez – lớn back (again) to / (more on retourner ≠ rentrer)Il est retourné à la boulangerie – he went back again to the bakeryNaître à, au, en – to be born inJe suis née à Paris – I was born in ParisMourir à, au, en… – khổng lồ die inElle est morte chez elle – she died in her home

+ all the verbs built on these verbs also use être: rentrer, devenir, revenir, repartir…