So sánh ngang bằng là 1 trong những trong các phương pháp so sánh được sử dụng nhiều nhất trong tiếng Anh, được dùng làm so sánh những sự vật, sự việc, con tín đồ ở trạng thái ngang bằng nhau


I. KHÁI NIỆM VÀ TRƯỜNG HỢP SỬ DỤNG SO SÁNH NGANG BẰNG

1. Khái niệm

So sánh bằng là việc đối chiếu giữa các sự vật, sự việc ở lever nganh vằng nhau. So sánh ngang bằng là lúc ta so sánh các vật bởi nhau, các sự bài toán bằng nhau.

Bạn đang xem: Cách dùng as so sánh

2. Phương pháp dùng

Dùng để so sánh hai hay các món ăn, thức uống, áo quần, vật dụng dụng… gồm tính năng, vẻ ngoài, hương vị ngang bằng nhau.

Her house is as high as her.My sister house is the same height as me.The sushi is as delicious as the fish 

Dùng để so sánh hai hay không ít người dân có gần như tính chất, sệt điểm, khả năng ngang bằng nhau.

Britney sings as beautifully as TaylorMy sister is as beautiful as Mai Phuong.He is not as tall as his brother

*

II. CÔNG THỨC VÀ VÍ DỤ LUYỆN TẬP SO SÁNH NGANG BẰNG

1. Công thức so sánh bằng

a. Cấu trúc

- cấu trúc sử dụng cùng với as .... As

Khẳng định (positive): S + V + as + adj/adv + as + N/pronounPhủ định (negative): S + V + not + so/as + adj/adv + N/Pronoun

Nếu là dạng tủ định, as tại vị trí thứ nhất có thể thay bởi soSau as phải là 1 trong đại từ nhân xưng, không được là một trong những tân ngữDanh từ cũng rất có thể được dùng làm so sánh vào trường hợp này, nhưng đề nghị nhớ trước khi đối chiếu phải đảm bảo an toàn rằng danh từ bỏ đó đề xuất có các tính từ bỏ tương đương.

- cấu tạo sử dụng với same…. As

S + V + the same + (noun) + as + noun/ pronoun

Her house is as high as her.Her house is the same height as her.

Ví dụ:

He is as handsome as his brother

She is as as stupid as her friend

- The same...as >

Lưu ý:

– The same as ngược nghĩa cùng với different from : My nationality is different from hers.

– Trong tiếng Anh của tín đồ Mỹ rất có thể dùng “different than” nếu tiếp nối là cả một câu hoàn chỉnh (trường thích hợp này hết sức ít khi được sử dụng).

Ví dụ:

 Her plan is different from what I have thought.

= Her plan is different than I have thought.

– “From” có thể thay thế bởi to.

Xem thêm: Hướng Dẫn 2 Cách Dùng Wax Hiệu Quả Và An Toàn, Cách Wax Lông Tại Nhà Hiệu Quả Và An Toàn

Một số tỉ dụ về “the same” và “different from”:

These pens are the same as those.

He sings the same tuy nhiên as his.

Her plan is different from ours.

b. Một vài danh từ có tính tương đương

Tính từ

Danh từ

heavy, light

wide, narrow

deep, shallow

long, short

big, small

weight

width

depth

length

size

 

 

*

2. Bài bác tập thực hành

Exercise 1: Ghép 2 câu sau thành 1 câu thực hiện dữ kiện bao gồm trong ngoặc.

1. This table weigh 80kg. That table weigh 80kg too. (is/weight)

=> _________________________________________________________ .

2. John is not very clever. Mary is clever. (is/clever)

=> _________________________________________________________ .

3. Sevilla is 38o C in the Summer. Barcelona is 38o C in the Summer. (is/hot)

=> _________________________________________________________ .

4. The brown house is 100 years old. The blue house is 100 years old. (is/age)

=> _________________________________________________________

5. The first task was difficult. The second task was difficult too. (was/difficult.)

=> _________________________________________________________ .

6. John’s oto is expensive. My car is less expensive. (is/expensive)

=> _________________________________________________________ .

7. The impala runs 90km per hour. The cheetah runs 120km per hour. (run/fast)

=> _________________________________________________________ .

8. Reading books is not entertaining. Watching movie is entertaining. (is/entertaining)