Lớp Array
List vào C#

Lớp Array
List trong C# màn trình diễn một tập phù hợp được bố trí của một đối tượng người dùng mà có thể được lập chỉ mục cho từng tác phẩm riêng rẽ.

Bạn đang xem: Cách dùng arraylist trong c#

Về cơ bản, nó là một trong sự sửa chữa cho một mảng. Mặc dù nhiên, không giống như trong mảng, chúng ta cũng có thể thêm với gỡ bỏ những item xuất phát điểm từ 1 list trên một địa chỉ đã khẳng định bởi áp dụng một chỉ mục với mảng chính nó hoàn toàn có thể tự điều chỉnh form size một cách tự động. Nó cũng có thể chấp nhận được cấp phát bộ nhớ lưu trữ động, thêm, tìm kiếm kiếm và chuẩn bị xếp các item trong một list.


Phương thức cùng Thuộc tính của lớp Array
List trong C#

Dưới đây là các nằm trong tính được sử dụng phổ biến của lớp Array
List
vào C#:

Thuộc tính
Miêu tả
CapacityLấy hoặc thiết lập số phần tử mà Array
List hoàn toàn có thể chứa
CountLấy số bộ phận thực sự được chứa trong Array
List
Is
Fixed
Size
Lấy một quý giá chỉ rằng có hay là không Array
List là tất cả một size cố định
Is
Read
Only
Lấy một quý hiếm chỉ rằng có hay không Array
List là read-only
ItemLấy hoặc thiết lập thành phần tại chỉ mục đang xác định

Dưới đây là các phương thức được sử dụng thông dụng của lớp Array
List
vào C#:

STTPhương thức
1public virtual int Add(object value);

Thêm một đối tượng người dùng vào phần cuối của Array
List

2public virtual void Add
Range(ICollection c);

Thêm các bộ phận của một ICollection vào phần cuối của Array
List

3public virtual void Clear();

Gỡ bỏ các phần tử từ Array
List đó

4public virtual bool Contains(object item);

Xác định tất cả hay không một phần tử là phía trong Array
List

5public virtual Array
List Get
Range(int index, int count);

Trả về một Array
List mà biểu diễn một tập bé của các bộ phận trong Array
List nguồn

6public virtual int Index
Of(object);

Trả về chỉ mục (dựa trên đại lý 0) của lần xuất hiện đầu tiên của một quý hiếm trong Array
List hoặc một phần của nó

7public virtual void Insert(int index, object value);

Chèn một trong những phần tử vào Array
List tại chỉ mục vẫn xác định

8public virtual void Insert
Range(int index, ICollection c);

Chèn một trong những phần tử của một collection vào Array
List tại chỉ mục đang xác định

9public virtual void Remove(object obj);

Gỡ quăng quật lần xuất hiện đầu tiên của một đối tượng người dùng đã xác minh tại chỉ mục đang xác định

10public virtual void Remove
At(int index);

Gỡ bỏ phần tử tại chỉ mục đã xác định của Array
List

11public virtual void Remove
Range(int index, int count);

Gỡ bỏ một dãy bộ phận từ Array
List

12public virtual void Reverse();

Đảo ngược trang bị tự thành phần trong Array
List

13public virtual void Set
Range(int index, ICollection c);

Sao chép các bộ phận của một collection sang một dãy các thành phần trong Array
List

14public virtual void Sort();

Sắp xếp các bộ phận trong Array
List

15public virtual void Trim
ToSize();

Thiết lập capacity tới số thành phần thực sự vào Array
List

Ví dụ Array
List vào C#

Dưới đó là ví dụ minh họa những thuộc tính và cách tiến hành của lớp Array
List vào C#:


using System;using System.Collections;namespace Viet
Tuts
Csharp class Test
Csharp static void Main(string<> args) Console.Write
Line("Vi du Array
List vào C#"); Console.Write
Line("---------------------------------"); Array
List danh sách = new Array
List(); Console.Write
Line("
Chen phan tu vao Array
List: "); list.Add(1); list.Add(2); list.Add(3); list.Add(4); list.Add(5); list.Add(6); list.Add(7); Console.Write
Line("
Dung luong cua Array
List: 0 ", list.Capacity); Console.Write
Line("So phan tu trong Array
List: 0", list.Count); Console.Write
Line("
Hien thi cac phan tu vào Array
List: "); foreach (int i in list) Console.Write(i + " "); Console.Write
Line(); Console.Write
Line("
Sap xep va hien thi Array
List " + "sau khi da sap xep: "); list.Sort(); foreach (int i in list) Console.Write(i + " "); Console.Write
Line(); Console.Read
Key();
Nếu bạn không áp dụng lệnh Console.Read
Key();
thì công tác sẽ chạy và ngừng luôn (nhanh quá đến nỗi bạn không kịp quan sát kết quả). Lệnh này đến phép họ nhìn kết quả một cách cụ thể hơn.

lý giải tự học cấu tạo dữ liệu và lời giải với C# list (list) trong C#: Array
List, List, Sorted
List

Trong bài học này chúng ta sẽ gửi sang nội dung về những loại danh sách (List) cơ bạn dạng thường cần sử dụng trong C#, bao hàm lớp Array
List, Sorted
List và lớp danh sách tổng quát lác (Generic List) List. Xem xét thấy ngay rằng đây là các implementation sẵn gồm của C#. Bạn cũng có thể học và sử dụng ngay mà không cần phải tự implement. Đây cũng là các loại tài liệu danh sách được sử dụng rất phổ cập trong lập trình sẵn C#.


Mảng là một cấu tạo dữ liệu tập hợp rất phổ biến và có lợi trong những thuật toán (như những thuật toán chuẩn bị xếp). Tuy nhiên, trong không ít trường hợp tài năng ứng dụng của mảng bị hạn chế hoặc phức hợp hơn do thực chất của cấu tạo mảng: kích thước của mảng là cố định và thắt chặt sau lúc khởi tạo.

Giả sử bạn lần chần trước được tổng số thành phần của mảng (và đó cũng là trường hợp rất thường xuyên gặp), các bạn sẽ phải tạo thành một mảng khôn xiết lớn để sở hữu đủ khu vực cho dữ liệu về sau. Đây cũng chính là một giải pháp rất thường nhìn thấy khi các bạn mới bước đầu nhập môn lập trình. Dĩ nhiên đây chỉ là một giải pháp tình rứa và nó vô cùng không hiệu quả.

Giải pháp triệt nhằm là sử dụng những cấu tạo dữ liệu khác tương tự như mảng nhưng cho phép tăng giảm con số phần tử biến hóa năng động khi có nhu cầu. Các cấu tạo dữ liệu do đó thường được call là danh sách (List).

Xem thêm: Tổng Hợp Cách Dùng Giới Từ Into, Phân Biệt Cặp Giới Từ In

C# và .NET Framework desgin sẵn những loại list (list) khác nhau cho những loại nhu cầu. Trong bài học này bọn họ sẽ học lớp Array
List, một loại danh sách (list) đơn giản nhất trong C#. Tiếp theo chúng ta sẽ làm cho quen cùng với lớp list – loại danh sách tổng quát tháo được sử dụng rộng rãi số 1 trong C#. Cuối cùng bọn họ sẽ có tác dụng quen cùng với Sorted
List – loại list (list) tổng quát đặc trưng luôn luôn gia hạn sắp xếp dồn phần tử.

Kiểu (lớp) Array
List trong C#


Array
List là lớp triển khai cho một loại danh sách (list) vào C# quan trọng có khả năng: (1) chứa tài liệu thuộc ngẫu nhiên kiểu các đại lý nào, (2) dễ dãi thêm-bớt-tìm kiếm phần tử trong danh sách, (3) các phần tử có thể có kiểu cửa hàng khác nhau. Lớp Array
List nằm trong không khí tên System.Collections.

Chúng ta hãy thuộc thực một số ví dụ nhỏ với lớp Array
List.

using System;using System.Collections;using System.Collections.Generic;namespace P01_Array
List{ class Program { static void Print(Array
List list, string label) { Console.Foreground
Color = Console
Color.Green; Console.Write($"label: "); Console.Reset
Color(); if (list.Count == 0) Console.Write("EMPTY!"); // duyệt list và in các bộ phận ra console foreach (object thành tích in list) Console.Write($"item "); // hoặc //for (var i = 0; i Dịch với chạy chương trình sẽ thu được hiệu quả như bên dưới đây

*
*
*
*
Nếu sử dụng Intellisense với một vươn lên là List bạn sẽ nhận thấy con số phương thức rất có thể sử dụng mập hơn không hề ít so với Array
List. Đó đó là các phương thức không ngừng mở rộng của LINQ bổ sung vào dạng hình List. Thuận tiện nhận thấy không ít phương thức có tên gần tương đương với tầm nã vấn SQL. Các thao tác làm việc thường chạm chán nhất với dữ liệu tập phù hợp cũng có mặt đầy đủ trong thư viện LINQ.

LINQ là một chủ đề trọn vẹn khác và chúng ta không trình bày cụ thể trong bài học này.

Tạm kết

Có thể nói, các mục là chiến thuật hoàn hảo thay thế sửa chữa cho mảng nhằm đồng thời bảo đảm an toàn tính linh hoạt với hiệu suất. Thực tế, list cũng là kiểu tập hợp được dùng rộng rãi bậc nhất trong C#.

Tiếp theo đây chúng ta sẽ coi xét loại danh sách đơn giản và dễ dàng cuối cùng: danh sách thu xếp (Sorted
List).