Working with brushes

The Brush tool allows you khổng lồ paint on any layer, much lượt thích a real paintbrush. You'll also have different settings to lớn choose from, which can help you customize it for different situations. Once you know how khổng lồ use the Brush tool, you'll notice that many other tools, including the Eraser and the Spot Healing Brush, use a similar group of settings.

Bạn đang xem: Brush cánh thiên thần photoshop

Using the Brush tool
It's easy to lớn use the Brush tool lớn paint in your document. Simply locate & select the Brush tool from the Tools panel, then click và drag in the document window khổng lồ paint. You can also press the B key on your keyboard khổng lồ select the Brush tool at any time.&#x
A0;
*

To choose a different&#x
A0;brush color, click the top-most màu sắc in the&#x
A0;Color Picker Tool&#x
A0;(this is known as the&#x
A0;Foreground Color), then select the desired màu sắc from the dialog box.&#x
A0;
*

You'll also be able khổng lồ customize different settings for the Brush tool from the Control panel near the đứng top of the screen.

*

Some of the settings you can adjust here include:

Brush Size: If you want khổng lồ make the brush larger or smaller, click the Brush Picker drop-down arrow in the Control panel, then adjust the Size slider. You can also press the bracket keys < > khổng lồ quickly increase or decrease the brush kích thước at any time.
*

Hardness: If you want khổng lồ make the edges of the brush harder or softer, you can adjust the hardness from the same drop-down menu. A harder brush will have clear, defined edges, whereas a softer brush will have blurry, less-defined edges. For most situations, we recommend setting the hardness to 50% or less because it will help lớn make individual brush strokes less obvious.

Xem thêm: Món Ăn Từ Chuối Chín - Các Món Được Chế Biến Từ Chuối


*

Brush Tip: If you want to lớn create a quality effect, there are different brush tips khổng lồ choose from in the same drop-down menu. Some of these are designed khổng lồ mimic real-life drawing tools lượt thích pens and markers, while others are simpler.
*

Opacity: By default, the opacity of your brush is set khổng lồ 100%, meaning the brush will use the highest intensity. However, you can reduce the opacity of your brush lớn make it less intense.
Other tools that use Brush settings

As we mentioned above, many other tools work in a similar way. For example, if you select the Eraser tool, you can click and drag in the document window lớn erase parts of the selected layer. You can adjust the Eraser tool by changing the size, hardness, opacity, và more from the Control panel.

*

More resources

There are many ways to lớn use brushes in Photoshop, và mastering them will take both time and practice. If you're ready to learn more about brushes, đánh giá these tutorials.

Tin tức
Giải trí
HANDMADETác phẩm
Miễn phí
VIP – PROPhotoshop
Lightroom
Illustrator
In
Design
After Effects
CINENA 4DPremiere
Audition
Dreamweaver
Flash PROCorel3Ds Max
Sket
Book
MAYAREVITSket
Chup
Tin tức
Giải trí
HANDMADETác phẩm
Miễn phí
VIP – PROPhotoshop
Lightroom
Illustrator
In
Design
After Effects
CINENA 4DPremiere
Audition
Dreamweaver
Flash PROCorel3Ds Max
Sket
Book
MAYAREVITSket
Chup

*

http://www.fshare.vn/file/L5K719WJPOYL

*

http://www.fshare.vn/file/PHWXM4C48KWI

*

http://www.fshare.vn/file/VM6RYBCKKVCV

*

http://www.fshare.vn/file/6S53OU1B8WLX

*

http://www.fshare.vn/file/59LVCUXVCSMJ

*

http://www.fshare.vn/file/BESHR55Y7T7B

*

http://www.fshare.vn/file/RPXCNWDRJ4PV

*

http://www.fshare.vn/file/VHK2CA3AU9DU

*

http://www.fshare.vn/file/ZA6OP7M7WNA7 brush cánh dơi

-----------------***---------------Hướng dẫn phương pháp tải về (dowload): http://chuyenly.edu.vn/hot-trend/huong-dan-cach-tai-ve-tai-nguyen-tren-web.html-----------------***---------------
*
*
*

Posted in Brush

Điều hướng bài bác viết


Brush water nước , thác , suối , khía cạnh nước , sóng biển
v
Mix 17 (Win32/64) V17.0.0.111
nội dung bài viết Mới và bài viết Xem những

Kho hình cấm trẻ em đẹp & stock hình ảnh nền hot girl sexy


*

các bộ font text việt hóa đẹp lẻ loi


18+ Tổng hợp phần lớn tấm hình ảnh sexy art đẹp trơ trẽn ở nước ta


*

hướng dẫn giải pháp tải về tài nguyên trên web chuyenly.edu.vn


Tổng vừa lòng PSD Typography Việt phần 1


cấm trẻ em Tổng hòa hợp hình hình ảnh hot girl việt nam xinh đẹp sexy art


*

Tổng hợp các cách tải hình ảnh shutterstock miễn phí


một trong những bộ presets blend màu sắc lightroom đẹp (P2)


*

Topaz De
Noise AI 3


*

Imagenomic Noiseware 5


*

Photoshop CC 2021


*

Topaz Sharpen AI 4.1.0 với v4.0.2


*

Topaz Gigapixel AI 5 và 6


*

Adobe Camera Raw 12 13 14 với 15


*

ON1 Portrait AI 2023 v17.0.1.12965


*

Portrait Professional Studio 15.7.3


gmail.com
FACEBOOK PAGES: https://www.facebook.com/graphic
VN
FACEBOOK GROUP: https://www.facebook.com/groups/chuyenly.edu.vn
Chủ quản ngại và chịu trách nhiệm : Hà quang Điện