Bộ Y tế đề nghị L&#x
E0;o Cai phối hợp chặt chẽ ph&#x
F2;ng chống dịch COVID-19 theo quy tr&#x
EC;nh mới tại cửa khẩu

“Ở khu vực vực nội địa, vai tr&#x
F2; quan trọng vào ph&#x
F2;ng chống dịch n&#x
F3;i chung, COVID-19 n&#x
F3;i ri&#x
EA;ng l&#x
E0; của CDC, c&#x
F2;n quần thể vực cửa khẩu vai tr&#x
F2; của kiểm dịch y tế quốc tế quan lại trọng. Vì đ&#x
F3; 2 đơn vị n&#x
E0;y cần phối hợp chặt chẽ, s&#x
E1;t sao để sẵn s&#x
E0;ng hỗ trợ nhau k&#x
ED;ch hoạt nhanh trong ph&#x
F2;ng chống dịch”.

Bạn đang xem: Công an tp hcmThủ tướng: Phải kiểm so&#x
E1;t tốt hơn COVID-19 v&#x
E0; c&#x
E1;c dịch bệnh kh&#x
E1;c, kh&#x
F4;ng để dịch chồng dịch

Thế giới vẫn đang vào giai đoạn đại dịch, những biến thể mới của virus SARS-Co
V-2 c&#x
F3; thể l&#x
E0;m đến dịch COVID-19 trở n&#x
EA;n phức tạp, nguy cơ gia tăng trở lại. Vày đ&#x
F3;, ti&#x
EA;m chủng vaccine vẫn l&#x
E0; biện ph&#x
E1;p quan tiền trọng nhất vào ph&#x
F2;ng, chống dịch hiện nay.Tăng cường phối hợp, quyết liệt đẩy nhanh hơn ti&#x
EA;m vaccine COVID-19 đến học sinh

Để đạt mục ti&#x
EA;u 80% trẻ từ 5 - dưới 12 tuổi ti&#x
EA;m đủ 2 mũi cơ bản vaccine COVID-19 v&#x
E0; 80% lứa tuổi từ 12 - dưới 18 ti&#x
EA;m mũi 3, cần c&#x
F3; sự v&#x
E0;o cuộc của ch&#x
ED;nh quyền địa phương.Ng&#x
E0;y 30 Tết Qu&#x
FD; M&#x
E3;o: Số mắc COVID-19 nhiều hơn 2 lần ca khỏi

Bản tin ph&#x
F2;ng chống dịch COVID-19 ng&#x
E0;y 21/1 (tức 30 Tết Qu&#x
FD; M&#x
E3;o) của Bộ Y tế đến biết c&#x
F3; 17 ca mắc COVID-19, tương đương ng&#x
E0;y trước đ&#x
F3;. H&#x
F4;m nay, số mắc mới nhiều gấp hơn 2 lần số khỏi bệnh.29 Tết Qu&#x
FD; M&#x
E3;o: Ca mắc COVID-19 giảm nhẹ, cả nước kh&#x
F4;ng c&#x
F2;n bệnh nh&#x
E2;n nặng

Bản tin ph&#x
F2;ng chống dịch COVID-19 ng&#x
E0;y 20/1 tức 29 Tết Qu&#x
FD; M&#x
E3;o của Bộ Y tế mang lại biết, c&#x
F3; 17 ca mắc COVID-19 mới, giảm nhẹ so với h&#x
F4;m qua. Đến ni cả nước kh&#x
F4;ng c&#x
F2;n bệnh nh&#x
E2;n COVID-19 nặng n&#x
E0;o đang điều trị.


28 th&#x
E1;ng Chạp, chỉ c&#x
F3; 30 ca mắc COVID-19 mới

Bản tin ph&#x
F2;ng chống dịch COVID-19 ng&#x
E0;y 19/1 - tức 28 th&#x
E1;ng Chạp của Bộ Y tế đến biết, c&#x
F3; 30 ca mắc COVID-19, giảm nhẹ so với ng&#x
E0;y trước đ&#x
F3;; vào ng&#x
E0;y số khỏi bệnh gấp gần 5 lần số mắc mới.


Thứ trưởng Nguyễn Thị Li&#x
EA;n Hương: Kh&#x
F4;ng lơ l&#x
E0; ph&#x
F2;ng chống dịch COVID-19, kh&#x
E1;m chữa bệnh dịp Tết

PGS.TS Nguyễn Thị Li&#x
EA;n Hương - Thứ trưởng Bộ Y tế đ&#x
E3; đến kiểm tra c&#x
F4;ng t&#x
E1;c ph&#x
F2;ng chống dịch COVID-19 v&#x
E0; đảm bảo c&#x
F4;ng t&#x
E1;c kh&#x
E1;m chữa bệnh tại BV E.


Khuyến c&#x
E1;o c&#x
E1;c biện ph&#x
E1;p ph&#x
F2;ng chống COVID-19 dịp Tết Qu&#x
FD; M&#x
E3;o 2023


Chuẩn bị sẵn s&#x
E0;ng mọi điều kiện ứng ph&#x
F3; với dịch như COVID-19 trong tương lai


C&#x
F4;ng bố hết dịch COVID-19 sẽ gặp những th&#x
E1;ch thức g&#x
EC;?


Đẩy nhanh tiến độ, sớm cung ứng c&#x
E1;c loại vaccine ti&#x
EA;m chủng mở rộng

Về vaccine phục vụ chương tr&#x
EC;nh ti&#x
EA;m chủng mở rộng, Bộ Y tế đ&#x
E3; v&#x
E0; đang quyết liệt triển khai v&#x
E0; phối hợp với Bộ T&#x
E0;i ch&#x
ED;nh để x&#x
E2;y dựng v&#x
E0; thẩm định gi&#x
E1;.


Thừa Thi&#x
EA;n Huế đẩy nhanh tiến độ ti&#x
EA;m chủng vaccine ph&#x
F2;ng COVID-19


Tổ chức 1.318 điểm lưu động ti&#x
EA;m chủng vaccine COVID-19 cho người ở v&#x
F9;ng s&#x
E2;u, xa, kh&#x
F3; tiếp cận


Những tỉnh, th&#x
E0;nh n&#x
E0;o ti&#x
EA;m vaccine COVID-19 thấp hơn mức bình thường cả nước?


Ph&#x
F2;ng, chống dịch COVID-19 tại chợ, si&#x
EA;u thị, trung t&#x
E2;m thương mại

Những phi&#x
EA;n chợ tuyệt si&#x
EA;u thị l&#x
E0; những địa điểm tập trung đ&#x
F4;ng người mỗi ng&#x
E0;y.Vậy th&#x
EC; l&#x
E0;m sao lúc m&#x
E0; nhu cầu mua sắm vẫn rất cao m&#x
E0; vẫn phải đảm bảo được an to&#x
E0;n ph&#x
F2;ng, chống dịch COVID-19?


02:38

An to&#x
E0;n ph&#x
F2;ng chống dịch tại khu vực nh&#x
E0; trọ, k&#x
FD; t&#x
FA;c x&#x
E1; của quần thể c&#x
F4;ng nghiệp


02:57

Hướng dẫn ph&#x
F2;ng, chống COVID-19 an to&#x
E0;n tại cơ sở sản xuất kinh doanh, quần thể c&#x
F4;ng nghiệp


02:27

An to&#x
E0;n ph&#x
F2;ng chống dịch lúc sử dụng phương tiện giao th&#x
F4;ng


Tết an to&#x
E0;n, bảo vệ bản th&#x
E2;n trước COVID-19

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khuyến c&#x
E1;o, Tết l&#x
E0; dịp để sum vầy, v&#x
EC; vậy đừng để những cuộc hẹn ng&#x
E0;y Tết trở th&#x
E0;nh dịp l&#x
E2;y nhiễm bệnh.


10 khuyến c&#x
E1;o ph&#x
F2;ng chống dịch vào v&#x
E0; sau b&#x
E3;o, lũ của Bộ Y tế

Theo Bộ Y tế, trong v&#x
E0; sau mưa b&#x
E3;o, lũ lụt sẽ c&#x
F3; rất nhiều vi sinh vật, bụi, r&#x
E1;c, chất thải… theo d&#x
F2;ng nước tr&#x
E0;n ra nhiều nơi, g&#x
E2;y &#x
F4; nhiễm m&#x
F4;i trường v&#x
E0; tiềm ẩn nhiều nguy cơ dịch bệnh. Dưới đ&#x
E2;y l&#x
E0; 10 khuyến c&#x
E1;o về biện ph&#x
E1;p ph&#x
F2;ng chống dịch tầm thường sau b&#x
E3;o lũ của Bộ Y tế.


V&#x
EC; sao th&#x
F4;ng điệp 5K trong ph&#x
F2;ng chống dịch COVID-19 được cầm đổi th&#x
E0;nh 2K +?

Trong th&#x
F4;ng điệp ph&#x
F2;ng chống dịch COVID-19 mới nhất của Bộ Y tế, th&#x
F4;ng điệp 5K giảm c&#x
F2;n 2K + gồm: khẩu trang, khử khuẩn; C&#x
F9;ng đ&#x
F3;, Bộ Y tế k&#x
EA;u gọi người d&#x
E2;n ti&#x
EA;m vaccine đầy đủ, đ&#x
FA;ng lịch, kết hợp "thuốc + điều trị + c&#x
F4;ng nghệ + &#x
FD; thức người d&#x
E2;n


thành phố hồ chí minh ph&#x
E1;t động th&#x
E1;ng cao điểm ti&#x
EA;m vaccine ph&#x
F2;ng COVID-19

Sở Y tế tp.hồ chí minh hướng dẫn người d&#x
E2;n ti&#x
EA;m vaccine ph&#x
F2;ng COVID-19 nhắc lại tại những địa điểm cụ thể, nhằm đẩy mạnh hơn nữa c&#x
F4;ng t&#x
E1;c ti&#x
EA;m chủng.


Y&#x
EA;n B&#x
E1;i gấp r&#x
FA;t ti&#x
EA;m vaccine COVID-19 liều nhắc lại

Theo Sở Y tế Y&#x
EA;n B&#x
E1;i, hiện ni tỉnh đ&#x
E3; c&#x
F3; 535.112 người đủ 18 tuổi được ti&#x
EA;m vaccine ph&#x
F2;ng COVID-19, đạt tr&#x
EA;n 99% đối tượng ti&#x
EA;m chủng từ 18 tuổi trở l&#x
EA;n c&#x
F3; mặt tại địa phương.


H&#x
E0; phái nam triển khai ti&#x
EA;m vaccine ph&#x
F2;ng COVID-19 mũi 4

Ng&#x
E0;nh Y tế H&#x
E0; phái mạnh đang triển khai ti&#x
EA;m vaccine ph&#x
F2;ng COVID-19 liều nhắc lại lần 2 (mũi 4) mang lại c&#x
E1;c nh&#x
F3;m đối tượng theo hướng dẫn của Bộ Y tế.


Mắc COVID-19 l&#x
E0;m tăng nguy cơ ph&#x
E1;t triển bệnh Alzheimer, Parkinson hoặc đột quỵ

Theo một nghi&#x
EA;n cứu của Đan Mạch, nhiễm COVID-19 sẽ khiến bạn c&#x
F3; nguy cơ mắc bệnh Alzheimer cao gấp 3,5 lần.


Số ca mắc COVID-19 vì chưng biến thể BA.4 v&#x
E0; BA.5 tiếp tục tăng tại Mỹ


COVID-19 c&#x
F3; thể ảnh hưởng đến sự ph&#x
E1;t triển n&#x
E3;o bộ của trẻ sơ sinh vào bụng mẹ


COVID-19 tới 6h s&#x
E1;ng 25/5: Dự b&#x
E1;o dịch trong 5 năm tới; Triều Ti&#x
EA;n giảm mạnh ca sốt v&#x
E0; tử vong


S&#x
E1;ng 14/1: Theo d&#x
F5;i chặt sự xuất hiện c&#x
E1;c biến thể mới của COVID-19


Bộ trưởng Bộ Y tế Đ&#x
E0;o Hồng Lan: Nghị Quyết 30 g&#x
F3;p phần kiểm so&#x
E1;t th&#x
E0;nh c&#x
F4;ng dịch bệnh COVID-19


Thứ trưởng Bộ Y tế: Việt nam l&#x
E0; một trong những quốc gia c&#x
F3; tỷ lệ bao phủ vaccine COVID-19 cao nhất thế giới


C&#x
E1;c ch&#x
ED;nh s&#x
E1;ch th&#x
E1;o gỡ kh&#x
F3; khăn đến người lao động ng&#x
E0;nh y tế sau ảnh hưởng của đại dịch COVID-19


Thứ trưởng Trần Văn Thuấn: Chuyển đổi số y tế đ&#x
F3;ng g&#x
F3;p lớn trong ph&#x
F2;ng chống dịch COVID-19 v&#x
E0; chăm s&#x
F3;c sức khoẻ nh&#x
E2;n d&#x
E2;n


"B&#x
E0;i học từ đại dịch COVID-19, c&#x
E1;c giải ph&#x
E1;p khắc phục v&#x
E0; hướng đến tương lai"


Tổng kết Chiến dịch truyền th&#x
F4;ng “V&#x
EC; một Việt nam vững v&#x
E0;ng v&#x
E0; khỏe mạnh”


Thủ tướng: Tuyệt đối kh&#x
F4;ng chủ quan tiền trong ph&#x
F2;ng chống dịch, đẩy mạnh ti&#x
EA;m vaccine COVID-19


QUẢN LÝ NỘI DUNG: BÁO SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG - CƠ quan tiền NGÔN LUẬN CỦA BỘ Y TẾ

Công an TP HCM phối hợp nhiều tỉnh tấn công tội phạm thời gian Tết

Nhận định tội phạm tăng thêm dịp cuối năm, Công an tp.hcm huy hễ tổng lực tấn công trong 3 tháng, kết hợp các tỉnh liền kề ranh, đảm bảo bình an cho tín đồ dân đón Tết.


*

Mất hơn 5 tỷ đồng trong bank vì "bị chỉ chiếm đoạt sim"

TP HCMTrình báo cảnh sát, chị Trang, 39 tuổi, cho thấy thêm sau khi điện thoại bất thần mất sóng sẽ phát hiện 3 thông tin tài khoản ngân hàng của bản thân bị trừ rộng 5,3 tỷ đồng.


Cảnh ngay cạnh cơ động tp.hcm biểu diễn khí công

Cảnh ngay cạnh cơ động màn trình diễn khí công, võ thuật trấn ấp tầy trong chương trình diễn tập phòng khủng bố ở TP Thủ Đức, ngày 30/10.

Xem thêm: Tên các thương hiệu kem ngon nổi tiếng tp, top quán kem ngon nổi tiếng tp


OK-1658717419-5556-1658717461.jpg?w=500&h=300&q=100&dpr=1&fit=crop&s=8C4K334U5wugm1AL0f98Tw" alt="*">