Làm bánh không phải lò nướng là một phong trào gần gũi với nhiều người mới học làm bánh. Nắm bắt tư tưởng đó, Abby tổng hòa hợp 9 công thức bánh dễ làm, không đề nghị dùng mang đến lò nướng. Từng link dưới đều có công thức và khuyên bảo kèm đoạn phim để luôn tiện theo dõi. Tiết lộ là nguyên liệu làm bánh rất dễ dàng kiếm nữa