Cách khẳng định nhóm yếu tắc là một phần quan trọng, có tác dụng tiền đề đến hoá học cung cấp THPT. VUIHOC viết nội dung bài viết này nhằm giúp các em hiểu rằng các kim chỉ nan liên quan tiền đến các ô, chu kì và nhóm thành phần và giải pháp xác xác định trí yếu tố trong bảng tuần hoàn. Các em hãy cùng theo dõi nội dung bài viết này để nắm bắt được phần kỹ năng và kiến thức này nhé!1. Khái quát kết cấu bảng tuần hoàn nguyên tố hoá học

Trước khi đi vào chi tiết cấu tạo bảng tuần hoàn nguyên tố hóa học, ta cùng khám phá xem bảng tuần hoàn hóa học được thu xếp dựa theo lý lẽ nào?

Có 3 nguyên tắc chính để sắp xếp các nguyên tố:

Nguyên tắc 1: các nguyên tố hoá học tập được bố trí theo chiều tăng ngày một nhiều điện tích phân tử nhân.

Bạn đang xem: Bảng nguyên tố kim loại

Nguyên tắc 2: những nguyên tố cơ mà nguyên tử của nó tất cả cùng số lớp electron được xếp thành 1 hàng (1 chu kì).

Nguyên tắc 3: những nguyên tố nhưng mà nguyên tử của nó có cùng số electron hóa trị được xếp thành 1 cột (1 nhóm).

Electron hóa trị: là những hạt electron rất có thể tham gia hình thành các liên kết chất hóa học (electron lớp bên ngoài cùng hoặc phân lớp gần xung quanh cùng chưa bão hòa).

1.1. Ô nguyên tố

Mỗi nguyên tố chất hóa học được xếp vào một ô vào bảng gọi là ô nguyên tố.

Số sản phẩm tự của ô nguyên tố bằng chính số hiệu nguyên tử của thành phần đó.

*

1.2. Chu kì

a) Định nghĩa

Chu kì là dãy gồm những nguyên tố mà lại nguyên tử của chúng gồm số lớp electron bằng nhau, được thu xếp theo chiều năng lượng điện hạt nhân tăng ngày một nhiều từ trái sang phải.

*

b) giới thiệu các chu kì - căn cơ xây dựng cách xác minh nhóm nguyên tố

Chu kì 1: tất cả 2 nguyên tố tính từ lúc H (Z=1) mang đến He (Z=2).

Chu kì 2: gồm 8 nguyên tố kể từ Li (Z=3) đến Ne (Z=10).

Chu kì 3: có 8 nguyên tố kể từ Na (Z=11) cho Ar (Z=18).

Chu kì 4: gồm 18 nguyên tố tính từ lúc K (Z=19) mang đến Kr (Z=36).

Chu kì 5: gồm 18 nguyên tố tính từ lúc Rb (Z=37) mang đến Xe (Z=54).

Chu kì 6: bao gồm 32 nguyên tố kể từ Cs (Z=55) mang đến Rn (Z=86).

Chu kì 7: bước đầu từ yếu tắc Fr (Z=87) đến nguyên tố bao gồm Z=110, đây là một chu kì chưa được hoàn thành.

c) Phân nhiều loại chu kì

Chu kì nhỏ: bao hàm các chu kì 1, 2 và 3.

Chu kì lớn: bao gồm những chu kì 4, 5, 6 cùng 7.

d) dấn xét chung:

Các nguyên tố thuộc thuộc 1 chu kì gồm số lớp electron bằng nhau và bằng chính số sản phẩm tự của chu kì.

Mở đầu từng chu kì là sắt kẽm kim loại kiềm, đến gần cuối chu kì là halogen (trừ chu kì 1) với cuối chu kì là khí hiếm.

2 mặt hàng cuối của bảng tuần hoàn là 2 chúng ta nguyên tố có cấu hình electron nhất là Lantan với Actini.

Họ Lantan: nằm trong chu kì 6, có 14 nguyên tố che khuất La (Z=57).

Họ Actini: nằm trong chu kì 7, có 14 yếu tố sau Ac (Z=89).

1.3. Team nguyên tố

a) Định nghĩa

Nhóm thành phần là tập hợp các nguyên tố hoá học có đặc điểm nguyên tử của chính nó có thông số kỹ thuật e tương tự nhau, vày vậy bọn chúng có đặc điểm hóa học tương tự nhau và được thu xếp chung 1 cột.

b)Phân loại

Bảng tuần hoàn tạo thành 8 team A cùng 8 đội B được đánh số lần lượt từ IA mang đến VIIIA cùng từ IB mang đến VIIIB. Từng nhóm là 1 trong những cột, chỉ riêng nhóm VIIIB tất cả 3 cột.

Nguyên tử các nguyên tố nằm trong cùng một tổ có số electron hóa trị đều nhau và ngay số thứ tự của group (ngoại trừ nhì cột cuối của group VIIIB).

1.4. Khối nguyên tố

Khối những nguyên tố s gồm những nguyên tố trong đội IA với IIA.

Khối những nguyên tố phường gồm những nguyên tố trong nhóm IIIA mang lại nhóm VIIIA (trừ He).

→ đội A chỉ gồm những nguyên tố s cùng p.

Khối những nguyên tố d bao hàm các nhân tố hoá học tập thuộc team B.

Khối những nguyên tố f gồm các nguyên tố xếp ở hai hàng cuối của bảng tuần hoàn.

→ đội B bao hàm các thành phần d và f.

2. Cách xác minh nhóm nguyên tố

2.1. Team A

Nhóm A tất cả 8 đội từ team IA cho nhóm VIIIA.

Các nguyên tố đội A là yếu tắc s với nguyên tố p:

+ thành phần s: đội IA (nhóm kim loại kiềm, trừ Hidro) và nhóm IIA (nhóm sắt kẽm kim loại kiềm thổ).

+ nhân tố p: từ đội IIIA mang đến VIIIA (ngoại trừ Heli).

STT nhóm = Số electron phần bên ngoài cùng = Số electron hóa trị

+ cấu hình e hóa trị tổng quát:

⟶ nsa npb (điều kiện:1 ≤ a ≤ 2; 0 ≤ b ≤ 6)

+ Số sản phẩm tự của nhóm A = a + b

⟶ ví như a + b ≤ 3 ⇒ nguyên tố kim loại

⟶ nếu 5 ≤ a + b ≤ 7 ⇒ nhân tố phi kim

⟶ trường hợp a + b = 8 ⇒ Khí hiếm

Ví dụ:

⟶ na (Z = 11): 1s2 2s2 2p6 3s1 ⇒ thuộc team IA

⟶ O (Z=8):1s2 2s2 2p4 ⇒thuộc team VIA

2.2. Team B

Nhóm B tất cả 8 team được đặt số từ nhóm IIIB mang lại nhóm VIIIB, và nhóm IB mang lại nhóm IIB theo hướng từ trái sang bắt buộc trong bảng tuần hoàn.

Nhóm B bao hàm các nguyên tố của các chu kỳ lớn.

Nhóm B gồm những nguyên tố d với nguyên tố f (thuộc 2 mặt hàng cuối vào bảng).

STT nhóm = Số e hóa trị = Số e lớp ngoài cùng (Ngoại trừ: Số e hóa trị = 9, 10 thuộc đội VIIIB)

+ cấu hình e hóa trị của yếu tắc hoá học tập d:

⟶(n−1) da nsb (Điều kiện: b = 2; 1 ≤ a ≤ 10)

⟶ trường hợp a + b

⟶ nếu như a + b = 8, 9, 10 thì STT nhóm = 8

⟶ nếu a + b > 10 thì STT team =(a + b) − 10

2.3. Ví dụ

Ví dụ 1: A với B là 2 nguyên tố nằm cùng một đội nhóm và thuộc hai chu kì thường xuyên trong bảng tuần hoàn. Tổng cộng proton của 2 hạt nhân nguyên tử của A với B là 32. Hãy viết cấu hình electron của A, B và của các ion mà lại A và B hoàn toàn có thể tạo thành.

Lời giải chi tiết:

Theo bài ra, tổng thể proton trong hai hạt nhân nguyên tử của A với B bởi 32 cần ZB+ ZA = 32.

Trường vừa lòng 1: ZB- ZA = 8. Ta gồm ZA = 12; ZB = 20.

Cấu hình electron:

A : $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2$ ( thuộc chu kỳ 3, đội IIA).

và B: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2$ (chu kỳ 4, nhóm IIA).

Ion A2+: $1s^2 2s^2 2p^6$

và B2+: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6$

Trường phù hợp 2: ZB- ZA = 18. Ta gồm ZA= 7; ZB= 25.

Cấu hình electron:

A : $1s^2 2s^22p^3$ (thuộc chu kỳ 2, đội VA).

Xem thêm: Tạo hình nhân vật phim " hoa thiên cốt nội dung, “hoa thiên cốt”

và B: $1s^22s^2 2p^6 3s^2 3p^5 4s^2$ (chu kỳ 4, team VIIB).

Trường phù hợp này A, B không nằm cùng nhóm đề xuất không thỏa mãn.

Ví dụ 2:Cho 8,8g một tất cả hổn hợp 2 sắt kẽm kim loại nằm ở hai chu kì liên tục nhau cùng thuộc đội IIIA, tính năng với HCl dư thì nhận được 6,72 lít khí hidro (đktc). Phụ thuộc vào bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học, hãy cho biết tên hai kim loại đó?

Lời giải chi tiết:

M là nguyên tử khối vừa phải của 2 kim loại nhóm IIIA

Phương trình hóa học được biểu diễn: 2M + HCl → 2MCl2 + 3H2

n
H2 = 6,72/22,4 = 0,3 (mol)

n
M = 2/3 n
H2 = 0,2 (mol)

Theo đề bài bác ra ta có: M.0,2 = 8,8 → M− = 44

Hai sắt kẽm kim loại này thuộc nhì chu kì tiếp tục gồm một sắt kẽm kim loại có nguyên tử khối nhỏ dại hơn 44 và một sắt kẽm kim loại có nguyên tử khối lớn hơn 44.

Dựa vào bảng tuần trả hóa học, hai kim loại được khẳng định là: Ga (M = 69,72 > 44) với Al (M = 27

Ví dụ 3: Hòa rã 20,2g các thành phần hỗn hợp 2 kim loại nằm ở cả 2 chu kì thường xuyên thuộc nhóm IA vào bảng tuần hoàn tác dụng với nước thu được dung dịch A với 6,72 L khí (đktc). Xác định tên và cân nặng của hai sắt kẽm kim loại trong đề bài.

Lời giải chi tiết:

Gọi R là kí hiệu tầm thường của hai sắt kẽm kim loại thuộc đội IA cùng là nguyên tử khối mức độ vừa phải của nhị kim loại.

2 R + 2 H2O → 2 ROH + H2 ↑

0,6 0,3

n
H2 = 6,72/22,4 = 0,3 (mol)

R = 20,2/0,6 = 33,67

Hai kim loại này thuộc hai chu kì tiếp tục do kia 1 sắt kẽm kim loại phải bao gồm nguyên tử khối nhỏ hơn 33,67 và kim loại còn lại có nguyên tử khối lớn hơn 33,67.

Từ đó ta có: R1 = 23 (Na)

Dựa vào bảng tuần hoàn hóa học, 2 sắt kẽm kim loại được xác định là Na, K.

2 na + 2 H2O → 2 Na
OH + H2 ↑

x x/2

2K + 2H2O → 2KOH + H2 ↑

y y/2

Ta có hệ phương trình:

x + y = 0.6

23x + 39y = 20.2

Giải hệ phương trình ta có: x = 0.2 mol cùng y = 0.4 mol.

Vậy khối lượng từng sắt kẽm kim loại là:

m
Na = 23.0,2 = 4,6 (gam)

m
K = 39.0,4 = 15,6 (gam)

3. Bài tập thực hành thực tế cách xác minh nhóm nguyên tố

Câu 1:Trong bảng tuần hoàn hóa học, các nguyên tố được bố trí theo chế độ nào?

A. Theo chiều tăng mạnh của điện tích hạt nhân của các nguyên tố.

B. Những nguyên tố tất cả số lớp electron vào nguyên tử đều nhau được bố trí thành 1 hàng.

C. Các nguyên tố có cùng số electron hoá trị vào nguyên tử được bố trí thành 1 cột.

D. Cả A, B, C

Câu 2: Chu kì là:

A. Dãy những nguyên tố mà lại nguyên tử của chúng bao gồm cùng số lớp electron, được bố trí theo chiều tăng dần khối lượng nguyên tử.

B. Dãy những nguyên tố mà lại nguyên tử của chúng có cùng số lớp electron, được bố trí theo chiều tăng mạnh số khối.

C. Dãy những nguyên tố mà nguyên tử của chúng bao gồm cùng số lớp electron, được thu xếp theo chiều tăng dần điện tích phân tử nhân nguyên tử.

D. Dãy các nguyên tố mà lại nguyên tử của chúng tất cả cùng số lớp electron, được thu xếp theo chiều tăng ngày một nhiều số nơtron.

Câu 3:Nhóm nhân tố là:

A. Tập hợp các nguyên tố mà nguyên tử có cấu hình electron kiểu như nhau, được xếp vào cùng một cột.

B. Tập hợp các nguyên tố mà lại nguyên tử có thông số kỹ thuật electron gần giống nhau, vì vậy có đặc điểm hoá học giống như nhau cùng được xếp thành một cột.

C. Tập hợp các nguyên tố cơ mà nguyên tử có thông số kỹ thuật electron tựa như nhau, cho nên vì vậy có đặc điểm hoá học gần giống nhau, được xếp thành một cột.

D. Tập hợp những nguyên tố toại nguyện nguyên tử có đặc điểm hoá học tương đương nhau cùng được xếp thông thường một cột.

Câu 4: Oxit cao nhất của một yếu tố R chứa 38,8% yếu tố đó, còn trong hợp hóa học khí với hidro đựng 2,74% hidro. Khẳng định nguyên tố R.

A. Cl B. Br C.Ba D. Al

Câu 5: Hợp chất của nhân tố R với hiđro sinh sống thể khí có dạng RH4. Oxit cao nhất của yếu tố R bao gồm 53,3% khối lượng oxi. Số khối của nhân tố R bằng bao nhiêu?

A. 12. B. 28. C. 32. D. 31.

Câu 6: Nguyên tử của yếu tố nào dưới đây có xu hướng nhường 1 electron trong số phản ứng hóa học?

A. Na ngơi nghỉ ô 11 trực thuộc bảng tuần hoàn.

B. Mg nghỉ ngơi ô 12 ở trong bảng tuần hoàn.

C. Al ở ô 13 trực thuộc bảng tuần hoàn.

D. Si mê ở ô 14 ở trong bảng tuần hoàn.

Câu 7: yếu tố X có thông số kỹ thuật electron là 1s2 2s2 2p3. Vậy vị trí X trong bảng tuần trả và phương pháp hợp chất với hiđro của X là :

A. Chu kì 2, team VA, HXO3.

B. Chu kì 2, team VA, XH4.

C. Chu kì 2, team VA, XH3.

D. Chu kì 2, team VA, XH2.

Câu 8:2 thành phần X cùng Y nằm cùng 1 chu kì vào bảng tuần hoàn. Chúng có thể kết hợp với nhau chế tạo ion dạng XY3 2-, toàn bô e trong ion này là 32. Tóm lại nào dưới đấy là sai?

A. Độ âm năng lượng điện của X nhỏ hơn Y

B. X cùng Y là 2 yếu tắc phi kim

C. Bí quyết hóa học của hợp chất X với H là XH4

D. Y là phi kim mạnh mẽ nhất trong chu kì đó.

Câu 9:Cho các nguyên tố X, Y với Z cùng với số hiệu nguyên tử theo lần lượt là 11, 29 cùng 37.

Phát biểu nào dưới đây đúng

A. Những nguyên tố này đông đảo là sắt kẽm kim loại thuộc đội IA

B. Các nguyên tố này sẽ không nằm thuộc 1 chu kì

C. Sản phẩm công nghệ tự tính kim loại: X

D. Vật dụng tự tính bazơ: XOH

Câu 10:Các yếu tố X, Y, Z cùng T theo lần lượt ở các ô nhân tố 8, 11, 13 và 19 vào bảng tuần hoàn. Nhấn xét như thế nào dưới đấy là đúng?

A. Những nguyên tố trên hầu hết cùng ở trong 1 chu kì

B. Trang bị tự tính kim loại X

C. Cách làm hidroxit của thành phần Z là Z(OH)3

D. X là phi kim mạnh mẽ nhất trong chu kì 2

Câu 11:Nguyên tử X có nửa đường kính rất lớn. Vạc biểu làm sao sau đây là đúng về X?

A. X bao gồm độ âm điện không hề nhỏ và X là phi kim

B. X tất cả độ âm điện rất bé dại và X là phi kim

C. X tất cả độ âm điện rất cao và X là kim loại

D. X có độ âm điện rất nhỏ và X là kim loại

Câu 12:X với Y là 2 nguyên tố trực thuộc 2 chu kì sau đó nhau trong thuộc 1 đội A của bảng tuần hoàn. Biết X có điện tích phân tử nhân nhỏ dại Y. Tổng số proton trong hạt nhân của 2 nguyên tử là 32. Thành phần X cùng Y là?

A. Mg và Ca B. Na cùng K C. Cl và Br D, Mg cùng Al

Câu 13:Cho 6,08g hỗn hợp tất cả 2 hidroxit của 2 sắt kẽm kim loại kiềm (thuộc 2 chu kì kế tiếp nhau) chức năng với 1 lạng HCl dư chiếm được 8,3g muối khan. Nguyên tố phần trăm khối lượng của hidroxit bao gồm phân tử khối bé dại hơn là?

A. 73,68% B. 52,63% C. 36,84% D. 26,32%

Câu 14:Trong 1 chu kì tính trường đoản cú trái lịch sự phải, theo chiều năng lượng điện hạt nhân tăng cao thì:

A. Tính sắt kẽm kim loại tăng dần, tính phi kim bớt dần

B. Tính sắt kẽm kim loại giảm dần, tính phi kim tăng dần

C. Tính sắt kẽm kim loại và tính phi kim hầu như tăng dần

D. Tính sắt kẽm kim loại và tính phi kim đều bớt dần

Câu 15: mang lại 2 nguyên tố X, Y thuộc cùng 1 nhóm và nằm 2 chu kì liên tiếp, tổng số điện tích hạt nhân của X với Y là 58. Biết Zx

a. Mn B. As C. Al D. Ca

Câu 16: chuẩn bị xếp những nguyên tố sau theo chiều điện tích hạt nhân sút dần: S, Te, O, Se

A. O - Se - Te - S. B. Te – Se – S –O

C. O - S - Se - Te. D. O - Se - S - Te.

Câu 17:Công thức của hợp hóa học khí của X cùng với hidro là XH2. Vậy công thức oxit hóa trị cao nhất của X cùng với oxi là:

A. X2O7 B. XO3 C. X2O3 D. XO

Câu 18:Dãy các nguyên tố nào sau đây được xếp theo chiều tăng cao tính kim loại?

A. Li, Be, Na, K

B. Al, Mg, Na, Li

C. Mg, K, Rb, Cs

D. Mg, Na, Rb, Sr

Câu 19:Một yếu tố R có thông số kỹ thuật electron: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 , cách làm hợp chất của R với hiđro và cách làm oxit tối đa là:

A. RH2, RO. B. RH2, RO3. C. RH2, RO2. D. RH5, R2O5.

Câu 20:X là nguyên tố p. Tổng số phân tử trong nguyên tử X là 40. Vậy địa điểm của X trong bảng tuần trả là

A. Ô 41, chu kỳ luân hồi 5, nhóm IVB. B. Ô 14, chu kỳ 3, nhóm IIA.

C. Ô 13, chu kỳ 3, team IIIA. D. Ô 15, chu kỳ luân hồi 3, đội VA.

Đáp án tham khảo:

1. D

2. C

3. C

4. A

5. B

6. A

7. C

8. D

9. B

10. C

11. D

12. A

13. D

14. B

15. D

16. C

17. B

18. C

19. B

20. C

Cách xác định nhóm nguyên tố là 1 kiến thức hết sức đặc biệt quan trọng đối với Hoá học lớp 10 cũng như Hoá học THPT. Biết được tầm đặc biệt của địa điểm nguyên tố, VUIHOC sẽ viết bài viết này nhằm mục tiêu củng cố định hướng về ô nguyên tố, nhóm cùng chu kì với kèm bộ bài tập liên quan đến bí quyết xác định vị trí thành phần trong bảng tuần hoàn. Để học thêm được rất nhiều các kỹ năng và kiến thức hay với thú vị về Hoá học tập 10 cũng giống như Hoá học thpt thì các em hãy truy vấn vuihoc.vn hoặc đk khoá học với các thầy cô VUIHOC ngay hiện thời nhé!

Kim một số loại là gì?

Là chất gồm độ dẫn năng lượng điện cao, trơn và dễ uốn, dễ mất điện tử để chế tác thành các ion dương (cation). Hầu hết các nguyên tố trong bảng tuần hoàn là kim loại. Chúng được nhóm lại cùng với nhau nghỉ ngơi giữa bên trái của bảng tuần hoàn.

Các kim loại bao hàm kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, kim một số loại chuyển tiếp, lantan và actinide.

Dưới đó là danh sách những kim loại, vị trí của bọn chúng trong bảng tuần hoàn, tính chất và công dụng của chúng.

*

Thuộc tính của kim loại

Các kim loại chia sẻ một số đặc tính chung, bao gồm:

Kim loại là hóa học rắn ở nhiệt độ phòng (trừ thủy ngân).Kim một số loại sáng bóng, tất cả ánh kim loại.Hầu hết các kim một số loại có ánh nắng mặt trời nóng tung cao.Hầu không còn là hóa học dẫn sức nóng tốt.Hầu hết phần lớn là đồ gia dụng dẫn điện tốt.Chúng có tích điện ion hóa thấp.Kim loại gồm độ âm điện thấp.Chúng dễ uốn – hoàn toàn có thể được đập thành tấm.Chúng có tính dẻo – hoàn toàn có thể được kéo thành dây.Các kim loại có giá trị tỷ lệ cao (ngoại lệ: liti, kali và natri).Hầu hết những kim các loại bị ăn mòn trong bầu không khí hoặc nước biển.Nguyên tử của kim loại bị mất electron trong các phản ứng. Nói cách khác, chúng chế tạo ra thành cation.

* Trong những đk nhất định, hiđro bao gồm thể hoạt động như một nguyên tố kim loại. Những đk này hay được tìm kiếm thấy trong các điều kiện hà khắc như áp suất cao hoặc khi hóa học rắn đông lạnh.

Danh sách kim loại

Đây là danh sách các kim nhiều loại theo thiết bị tự tăng mạnh số hiệu nguyên tử.

 SỐ NGUYÊN TỬ KÝ HIỆUTÊN
3LiLithium
4Berili
11NaNatri
12MgMagiê
13AlNhôm
19KKali
20CaCanxi
21ScScandium
22TiTitan
23VVanadium
24CrChromium
25MnMangan
26FeSắt
27CoCoban
28NiNiken
29CuĐồng
30ZnKẽm
31GaGali
37RbRubidi
38SrStronti
39YYttrium
40ZrZirconium
41NbNiobium
42MoMolypden
43TcTechnetium
44RuRuthenium
45RhRhodium
46PdPaladi
47AgBạc
48CDCadmium
49InIndium
50SnTin
55CsCesium
56BaBari
57LaLantan
58CeXeri
59PrPraseodymium
60NdNeodymium
61PmPromethium
62SmSamarium
63EUEuropium
64GdGadolinium
65TbTerbium
66DyDysprosium
67HoHolmium
68Erbium
69TmThulium
70YbYtterbium
71LuLutetium
72HfHafnium
73TaTantali
74WVonfram
75ReRhenium
76OsOsmium
77IrIridi
78PtBạch kim
79AuVàng
80Hgthủy ngân
81TlThallium
82PbChì
83BiBismuth
84PoPolonium
87FrFrancium
88RaRadium
89ACActinium
90ThThorium
91PaProtactinium
92UUranium
93NpNeptunium
94PuPlutonium
95AmAmericium
96CmCurium
97BkBerkelium
98CfCalifornium
99EsEinsteinium
100FmFermium
101MdMendelevium
102NoNobelium
103LrLawrencium
104RfRutherfordium
105DbDubnium
106SgSeaborgium
107BhBohrium
108HsKali
109MtMeitnerium
110DsDarmstadtium
111R GRoentgenium
112CnCopernicium
113NhNihonium
114FlFlerovium
115McMoscovium
116LvLivermorium

Vị trí của sắt kẽm kim loại trên bảng tuần hoàn

Hơn 75% các nguyên tố là kim loại, bởi vậy bọn chúng chiếm hầu hết các bảng tuần hoàn. Kim loại nằm tại phía phía bên trái của bảng. Hai sản phẩm nguyên tố dưới phần thiết yếu của bảng (Lantan và actinide) là kim loại.

Ứng dụng kim loại

Kim nhiều loại được sử dụng trong phần nhiều khía cạnh của cuộc sống. Dưới đây là danh sách một số công dụng của chúng:

Các yếu tắc cấu trúc
Hộp đựng
Dây điện và thiết bị điện
Tản nhiệt
Gương soiđồng xu
Đồ trang sức
Vũ khí
Dinh dưỡng (sắt, đồng, coban, niken, kẽm, molypden)