Trải qua không ít biến đụng cuộc sống, ca sĩ Lâm Chí Khanh ngày nào cố gắng nỗ lực tìm lại giới tính và có một đám cưới như bao phụ nữ. 


Ex-ng
O2Hj722fo7Ga
FQ" alt="*">