Tham quan lại vờ liêm khiết, che đậy chi phí "ăn bẩn" khổng lồ

Trung Quốc
Phó quản trị Lý Ngọc Thư mắng cấp cho dưới "lãng phí" lúc đãi cơm ông khiến cho họ sợ hãi hãi, nể trọng. Vài ngày sau, bao gồm ông ta bị tóm gọn vì thụt két 12 triệu quần chúng. # tệ, năm 2001.

Bạn đang xem: Tin tức về tử hình mới nhất


Lkl1vp
LOyl7P-Ysf-ZQ" alt="*">